Biuro rachunkowe - podatkowe

oferuje Państwu uslugi w dziedzinach:

Księgowości uproszczonej

Kadr i
Płac

Ksiąg rachunkowych

Rozliczanie PIT

W zakresie księgowości uproszczonej:

1. podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR) albo ryczałtową formę opodatkowania,

2. ewidencję dla celów podatku VAT,

3. ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,

4. sporządzanie deklaracji podatkowych PIT i VAT,

5. rozliczenia z ZUS.