czy-można-nie-placić-składek-zus  

wysoki-zus


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Czy można nie płacić składek ZUS ?

(Oto nurtujące pytanie wielu przedsiębiorców)

Jest to bardziej szczególna odmiana pytania "czy można nie płacić podatków ?"

Wszyscy zdają sobie sprawę, że ten rodzaj obciążeń wśród krajów UE, jest chyba najbardziej dotkliwy i niesprawiedliwy dla przedsiębiorcy. Dlatego wielu podatników zgodnie z Prawem Laffera próbuje legalną drogą zmniejszyć wysokość tej daniny.

Niestety nie ma tu idealnych rozwiązań dla każdego. Wprawdzie jest 10 (przynajmniej tyle udało mi się doszukać) sposobów niepłacenia albo zmniejszenia składek ZUS od działalności gosp., ale każdy z nich wiąże się z pewnymi ograniczeniami względnie uwarunkowaniami. Nie mniej jednak może ktoś skorzysta z któregoś wariantu.

Mianowicie:

1. Nierejestrowanie działalności gospodarczej przy ograniczeniu przychodu do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (nie dotyczy osób wcześniej prowadzących w okresie do 5 lat działalności gospodarczej).

2. Ponad dwukrotne obniżenie przez 2 lata (poprzedzone okresem 6 m-cy bez ubezp. społ.) składek ZUS z ubezpieczeniem zdrowotnym do 619,71 z 1630,64 dla rozpoczynających działalność przedsiębiorców

3. " Mały ZUS +"- podstawą naliczenia składek jest połowa średniego miesięcznego dochodu z poprzedniego roku podatkowego (obowiązuje tylko w okresie trzech kolejnych lat i przy ograniczeniu przychodów średnio do 10.000 / m-c ).

4. Posiadanie innego tytułu ubezpieczeń np umowy o pracę. Czasem trudno pogodzić etat z działalnością gosp. a na pewno jeszcze trudniej znaleźć ten etat nawet z minimalnym wynagrodzeniem.

5. Uprawnienia emerytalno rentowe. Nie każdy ma i może mieć w danym czasie takie uprawnienia.

6. Posiadanie orzeczenia o znacznym, umiarkowanym albo lekkim stopniu niepełnosprawności. Można wówczas otrzymać z PFRON odpowiednio 100%, 60%, albo 30% refundacji składek emerytalno rentowych.

7. Założenie Stowarzyszenia, które może prowadzić działalność gosp.. Warunek, trzeba zebrać przynajmniej 15 osób (np znajomych, rodzinę). Drugie utrudnienie to ,że nie można bezpośrednio wyciągać gotówki z konta bez realizacji jakiegoś statutowego wydatku. Można natomiast wykorzystać płynność definicji statutowego wydatku i kupować artykuły na potrzeby Prezesa lub innych członków stowarzyszenia.

8. Założenie minimum dwuosobowej spółki z o.o. Przyjmujemy, że udziałowcy (drugim wspólnikiem jest ktoś z rodziny) nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członków zarządu. Ograniczenia to koszt założenia spółki od 350,00, min kapitał udziałowy 5000,00 oraz łączny (najpierw CIT 9% a potem od dywidendy 19%) podatek od zysku wspólników w wys. 26,29% (jest to jednak dużo większy podatek niż PIT 12%). Ostatecznie można by ustalić uchwałą wspólników odpowiednie wynagrodzenie obciążone stawką PIT 12% powołanego członka zarządu minimalizując zysk do opodatkowania CIT i dywidendą. Takie rozwiązanie zapewne byłoby korzystne z punktu niepłacenia ZUS przez wspólników, gdyby przedsiębiorstwo (organizacyjnie spółka z o.o.) w przewidywalnym dość długim okresie nie przynosiłoby zysków i większych strat.

9. Rejestracja firmy w innym państwie UE. Ograniczenia to znalezienie jakiegoś formalnego adresu miejsca siedziby przedsiębiorcy w innym państwie, względnie koszt pośrednictwa innej firmy a na koniec niebezpieczeństwo, że ZUS po kilku latach zastosuje interpretację prawa o nielegalności takiego unikania płacenia składek.

10. Podleganie ubezpieczeniu rolniczemu KRUS (od 216 do około 266/m-c dla posiadacza do 50ha zamiast 1630,64 /m-c) w pełnym zakresie z mocy ustawy o ubezp. rolniczym nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata zanim rozpocznie się prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracę przy prowadzeniu tej działalności. Konieczne warunki: posiadanie gospodarstwa rolnego obejmującego obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego (więcej lub mniej niż 1 ha fizyczny zależnie od klasy gruntu) ; nie jest się pracownikiem; nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych; kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 3723 zł.