prawo-podatkowe   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dlaczego ZUS wprowadza w błąd drobnych przedsiębiorców ?

Ostatnio czyli od stycznia 2024 pojawiła się głośna sprawa blokowania przez ZUS możliwości wyboru podstawy ubezpieczenia społecznego według zasady tzw Małego ZUS Plus dla drobnych przedsiębiorców. Zagadnieniem zdecydowanie zajął się Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Dlaczego ZUS wprowadza w błąd mikroprzedsiębiorców narzucając swoje niezasadne stanowisko, że po skorzystaniu w latach 2019 - 2021 (36 miesięcy) nie mogą zarejestrować się do MZ+ od 01.01.2024 po 24 miesiącach płacenia pełnego ZUS a dopiero od 01.01.2025 ?

ZUS wyraźnie naciąga znaczenie art. 18c ust. 11 pkt 6 Ustawy o ubezpieczeniach społecznych:

„Przepisy niniejszego artykułu nie mają zastosowania do osób, które ustalały podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z niniejszym artykułem przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Do powyższych limitów wlicza się, jako pełny miesiąc, każdy miesiąc kalendarzowy, w którym osoba odpowiednio ustalała podstawę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z niniejszym artykułem lub prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą przez co najmniej jeden dzień kalendarzowy”

i traktuje te ostatnie 60 m-cy jako „POPRZEDZAJĄCE” miesiąc, w którym przedsiębiorca zamierza zmienić formę i podstawę ubezpieczenia. Przecież w przepisie Art. 18c ust. 11 pkt 6 NIE MA słowa „POPRZEDZAJĄCYCH”. W szczególności w okresie od 01.02.2019 do 31.01.2024 więc dokładnie ostatnich 60 m-cy, w których przedsiębiorca prowadził działalność choćby przez 1 DZIEŃ KALENDARZOWY!!! ustalał (istotna forma czasu przeszłego) preferencyjnie podstawę składek ubezpieczeniowych dokładnie przez 35 m-cy. Dopiero w ostatnim miesiącu czyli w 01.2024 zamierza zmienić formę ubezpieczenia uwzględniając Art.18c przedmiotowej Ustawy. I nie ma w tym miesiącu mowy o czasie przeszłym ( „ustalały”). Należy podkreślić że skorzystanie z art. 18c (nie mylić z formalną zmianą kodu ubezpieczenia społ. z 0510 na 0590 wykonywaną do 31.01) wystąpi jeszcze później bo po zakończeniu tego ostatniego miesiąca. Stąd oczywisty wniosek, że można w kolejnym 36-stym miesiącu ustalić podstawę składek wg przedmiotowego art.18c.

Czyżby ustawa o ubezpieczeniach społ. w Art. 18c ust. 11 pkt 6 zabraniała korzystać ubezpieczonemu z Małego ZUS-u Plus przez 36 m-cy w ciągu ostatnich 60 m-cy ? Zdecydowanie NIE !!! I nie ma znaczenia o jaki okres kolejnych 60 miesięcy chodzi czy od 01.01.2019 do 31.12.2023 czy od 01.02.2019 do 31.01.2024 itd !!! Owszem nie można skorzystać przez 37 i więcej m-cy ale taka sytuacja w w/w przypadku nie występuje. Czyli ZUS nie pozwala skorzystać z ustawowego uprawnienia do wyboru odpowiedniej formy ubezpieczenia społecznego w określonym czasie.

Aby wykazać wadliwość ZUS – owskiej wykładni to przyjmijmy chwilowo prawdziwość tej mocno kontrowersyjnej interpretacji ZUS, że intencją ustawodawcy były tylko „POPRZEDZAJĄCE” miesiące miesiąc planowanej zmiany ubezpieczenia wg art. 18c. Wówczas nie da się logicznie obronić tego stanowiska począwszy już od następnego m-ca czyli od 02.2024 wiedząc że w styczniu nie można zrezygnować z MZ+ czyli z czegoś do czego wg zus nie ma się prawa.

Sprawa byłaby oczywista i zgodna także z dzisiejszym stanowiskiem ZUS gdyby w/w przepis zawierał stwierdzenie przez 36 m-cy Małego ZUS-u w ciągu ostatnich 72 m-cy a tak faktycznie nie jest.

Jak widać oprócz art. 18c ust. 11 pkt 6 Ustawy o systemie ubezp. społ. ZUS łamie w tej kwestii dodatkowo art. 11 ust. 1 i art. 12 Ustawy Prawo przedsiębiorców oraz art. 7 Konstytucji RP.

Pytanie postawione w tytule pozostaje bez odpowiedzi, chyba że ZUS postanowił finansować swój deficyt finansowy kosztem tych najsłabszych grub społecznych.
Przerażające jest jak ZUS tak niesprawiedliwie i wszystko wskazuje bezprawnie wykorzystuje swoją uprzywilejowaną pozycję wobec drobnych przedsiębiorców.