prawo-podatkowe   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Polska to dziki kraj" - słowa byłego ministra M. Drzewieckiego.

- Czy tak jest w istocie?

Choć tak drastyczne to dobitnie odzwierciedlają one sytuację gospodarczo polityczną Polski. W porównaniu do zamierzchłych czasów PRL i niektórych krajów byłego bloku państw socjalistycznych wypadamy nieźle. Czyli jest dobrze, choć to porównanie jest nieuprawnione, maskujące zasadnicze problemy państwa. Punkt widzenia jest zależny od punktu odniesienia. Jeśli odniesiemy się do państw rozwiniętych to wówczas niestety pozostajemy w tyle a nawet się cofamy.

Młodzi nie widzą swojej przyszłości zawodowej w Polsce. Odstrasza ich wysokie bezrobocie, szczególnie wśród ludzi wykształconych, niskie wynagrodzenia, drakoński fiskalizm i wysokie podatkowe koszty pracy dla przedsiębiorców, biurokracja, korupcja i niekompetencja urzędnicza, fatalny stan opieki medycznej, nieprzyjazny system prawa z licznymi przypadkami łamania Konstytucji RP, obłuda, pycha , arogancja i prywata "elit" rządzących itd.

Kolejne rządy w Polsce nie mają pomysłu jak poprawić byt obywateli poprzez właściwe reformy w gospodarce i finansach publicznych. Mydli się ludziom oczy tematami zastępczymi jak katastrofa smoleńska, aborcja, abonament RTV, konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego, itp. Jakoś nikt nie ma odwagi jasno sprecyzować zgodnie z zasadami ekonomii i zdrowego rozsądku jak poprawić aktywność przedsiębiorstw oraz zwiększyć przychody budżetowe państwa i dochody obywateli, W efekcie ludzie masowo szukają utrzymania za granicą i nie chodzą na wybory bo stracili nadzieję na sukces uczciwej i kompetentnej władzy. Jedyne osiągnięcie obecnych wybrańców to program 500+, który należy rozpatrywać bardziej w kategoriach wyborczo marketingowych niż gospodarczych.

A zatem na jakie reformy czeka Polska:

W zakresie finansów publicznych:

Podatkowe (uproszczenie systemu podatkowego) w tym:

- Obniżka podst. stawki VAT do minimalnej w UE 15% (5% Kanada i Japonia);

- Obniżka akcyzy na paliwa;

- Podatek dochodowy od firm w formie ryczałtu 2-5% przychodu netto;

- Likwidacja podatków od innowacyjnych technologii i wprowadzenie w tym obszarze działalności 0% VAT;

- Likwidacja "podatku Belki";

- Obniżenie składek ZUS przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gosp. po przerwie w jej prowadzeniu krótszej niż 5lat a dłuższej niż 1rok;

- Zwiększenie kar za przestępstwa skarbowe;

- Wprowadzenie Euro;

- Powrót do oszczędzania w II filarze emerytalnym i przywrócenie rangi OFE na Rynku Kapitałowym;

-Likwidacja nadmiernych przywilejów emerytalnych górników i służb mundurowych (zmiana sposobu ustalania wysokości emerytur);

- Likwidacja przywilejów emerytalnych rolników prowadzących działalność gosp.

- Likwidacja Senatu i Urzędu Prezydenta;

- Reorganizacja resortów ministerialnych (połączenie ze sobą wielu ministerstw);

- Odchudzenie administracji państwowej (urzędy wojewódzkie i służby skarbowe);

- Ograniczenie liczby posłów przynajmniej o połowę;

- Ograniczenie i zmiana struktury wydatków w MON w tym na rodzaje wojsk i administrację;

- Zwiększenie zasiłków dla bezrobotnych i świadczeń dla niepełnosprawnych;

- Zwiększenie wydatków na naukę i na inwestycje infrastrukturalne oraz sprzyjające ograniczeniu zużycia nieodnawialnej energii;

W zakresie ochrony zdrowia:

- Likwidacja NFZ - przejęcie funduszu i kontraktowania usług przez ZUS;

- Lekarze nie powinni łączyć prywatnej praktyki z zatrudnieniem w SPZOZ;

Ochrona Środowiska:

- Właściwe wsparcie dla: Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w tym energetyki obywatelskiej, poprawy jakości energetycznej budynków i spalania węgla pod ziemią oraz technologii składowania CO2;

- Ograniczenie wydobycia węgla i likwidacja nierentownych kopalń;

Samorządy:

- Likwidacja Starostw Powiatowych i docelowo Urzędów Marszałkowskich,

Edukacja:

- Likwidacja gimnazjów i niektórych szkół wyższych;

- Weryfikacja merytoryczna i pedagogiczna nauczycieli;

Polityka zagraniczna:

- Przywrócenie lepszych relacji gospodarczych ze Wschodem;

itd;

A to tylko niektóre zmiany na jakie czeka Polska, choć zdecydowana większość z nich nie zyska akceptacji zarówno tych co rządzili i obecnie sprawują władzę. A powód jest prozaiczny... aby nie narazić się którejś grupie interesów (górnicy, służby, urzędnicy, sędziowie, nauczyciele itd..).