obciążenia-podatkowe-przedsiębiorcy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Biuro rachunkowe

Do obowiązkowych obciążeń przedsiębiorców należą składki na własne ubezpieczenia. Płaci się je co miesiąc bez względu na to czy ma się w danym miesiącu dochód czy nie.

Można ich czasami uniknąć mając inny tytuł ubezpieczeń np umowę o pracę względnie uprawnienia emerytalne. Możliwe są wprawdzie jeszcze inne warianty prowadzenia działalności bez płacenia ZUS, ale trochę dyskusyjne ze względu na końcowy rezultat zysków i strat. Jednak w większości przypadków przedsiębiorcy muszą płacić ZUS.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia (emerytalne, rentowe, wypadkowe) przez pierwsze 2 lata po półrocznym okresie zwolnień, osób rozpoczynających działalność gosp. i nie kontynuujących usług względem byłego pracodawcy stanowi kwota 630,00 (30% najniższego wynagrodzenia miesięcznego) - warunek przez 5 lat poprzedzających rozpoczęcie nie prowadziły (nawet 1 dzień) pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia (emerytalne, rentowe, wypadkowe, Fundusz Pracy) pozostałych osób prowadzących działalność gosp.w 2018 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2665,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

na dany rok kalendarzowy, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek).

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla w/w osób stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa jednak niż 3554,93 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kw 2017 r., włącznie z wypłatami z zysku tj 4739,91). Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 r., począwszy od składek należnych od dnia 1 stycznia 2018 r., nie może być niższa niż: 319,94 zł (tj. 9,00% podstawy wymiaru) - do odliczenia od podatku 7,75 %.

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2018 r. wynosi - 133 290 zł. czyli 11 107,50 / m-c. tj. 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Za niepełny miesiąc składki ubezpieczeniowe za wyjątkiem zdrowotnej płaci się proporcjonalnie.

obciazenia-podatkowe-przedsiebiorcy