obciążenia-podatkowe-przedsiębiorcy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biuro rachunkowe

Do obowiązkowych obciążeń przedsiębiorców należą składki na własne ubezpieczenia. Płaci się je co miesiąc bez względu na to czy ma się w danym miesiącu dochód czy nie.

Można ich czasami uniknąć mając inny tytuł ubezpieczeń np umowę o pracę względnie uprawnienia emerytalne. Możliwe są wprawdzie jeszcze inne warianty prowadzenia działalności bez płacenia ZUS, ale trochę dyskusyjne ze względu na końcowy rezultat zysków i strat. Jednak w większości przypadków przedsiębiorcy muszą płacić ZUS.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia (emerytalne, rentowe, wypadkowe) przez pierwsze 2 lata po okresie startowym (pierwsze pórocze), osób rozpoczynających działalność gosp. i nie kontynuujących usług względem byłego pracodawcy stanowi kwota 1047,00 (30% najniższego wynagrodzenia miesięcznego) - warunek przez 5 lat poprzedzających rozpoczęcie nie prowadziły (nawet 1 dzień) pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia (emerytalne, rentowe, wypadkowe, Fundusz Pracy) pozostałych osób prowadzących działalność gosp.w 2023 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 4161,00 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok kalendarzowy, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek). Wyjątkiem ale tylko na okres 3 kolejnych lat są przedsiębiorcy kwalifikujący się do "małego ZUS-u +" (limit przychodu z poprzedniego roku podatkowego do 10.000 /m-c lub dochodu do 8322 /m-c).

Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla w/w osób stanowi dochód. Składki wylicza się jako 9% albo 4,9% podstawy przy podatku liniowym. Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. nie może być niższa niż 314,10 zł (tj. 9,00% podstawy wymiaru 3490,00). Natomiast dla podatników opodatkowanych ryczałtowo w zależności od progu przychodowego do 60 tys., do 300 tys., ponad 300 tys., podstawę wymiaru zdrowotnego stanowi odpowiednio 60 albo 100 albo 180% średniego wynagrodzenia w sekt. przedsięb. 6.965,94 z IV kw 2022.

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2022 r. wynosi - 208 050 zł czyli 17 337,50/ m-c. tj. 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Za niepełny miesiąc składki ubezpieczeniowe za wyjątkiem zdrowotnej płaci się proporcjonalnie.

obciazenia-ubezpieczeniowe-przedsiebiorcy