obciążenia-podatkowe-przedsiębiorcy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Biuro rachunkowe

Do obowiązkowych obciążeń przedsiębiorców należą składki na własne ubezpieczenia. Płaci się je co miesiąc bez względu na to czy ma się w danym miesiącu dochód czy nie.

Można ich czasami uniknąć mając inny tytuł ubezpieczeń np umowę o pracę względnie uprawnienia emerytalne. Możliwe są wprawdzie jeszcze inne warianty prowadzenia działalności bez płacenia ZUS, ale trochę dyskusyjne ze względu na końcowy rezultat zysków i strat. Jednak w większości przypadków przedsiębiorcy muszą płacić ZUS.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia (emerytalne, rentowe, wypadkowe) przez pierwsze 2 lata po okresie startowym (pierwsze pórocze), osób rozpoczynających działalność gosp. i nie kontynuujących usług względem byłego pracodawcy stanowi kwota 840,00 (30% najniższego wynagrodzenia miesięcznego) - warunek przez 5 lat poprzedzających rozpoczęcie nie prowadziły (nawet 1 dzień) pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia (emerytalne, rentowe, wypadkowe, Fundusz Pracy) pozostałych osób prowadzących działalność gosp.w 2021 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3155,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok kalendarzowy, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek). Wyjątkiem ale tylko na okres 3 kolejnych lat są przedsiębiorcy kwalifikujący się do "małego ZUS-u +" (limit przychodu z poprzedniego roku podatkowego do 10.000 /m-c lub dochodu do 6.310,80 /m-c).

Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla w/w osób stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa jednak niż 4242,38 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kw 2020 r., włącznie z wypłatami z zysku tj 5656,51). Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 r., począwszy od składek należnych od dnia 1 stycznia 2021 r., nie może być niższa niż 381,81 zł (tj. 9,00% podstawy wymiaru) - do odliczenia od podatku 7,75 %.

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2021 r. wynosi - 157 770 zł czyli 13 147,50 / m-c. tj. 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Za niepełny miesiąc składki ubezpieczeniowe za wyjątkiem zdrowotnej płaci się proporcjonalnie.

obciazenia-podatkowe-przedsiebiorcy