podatkowe-kobylnica

księgowe  

biuro-rachunkowe-słupsk

księgowość słupsk

Biuro rachunkowe - podatkowe

oferuje Państwu prowadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowo podatkowej
oraz kadrowo płacowej przedsiębiorcy:

 1. W zakresie księgowości uproszczonej:

  1. podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR) albo ryczałtową formę opodatkowania,
  2. ewidencję dla celów podatku VAT,
  3. ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
  4. sporządzanie deklaracji podatkowych PIT i VAT,
  5. rozliczenia z ZUS.
 2. Kadry i płace:

  1. akta osobowe i dokumentacja pracownicza,
  2. listy płac i naliczanie wynagrodzeń,
  3. sporządzanie deklaracji PIT 11, PIT 4R,
  4. wyliczanie przysługujących urlopów i świadczeń,
  5. dokumentacja ubezpieczeniowa,
  6. umowy o pracę, cywilnoprawne, wypowiedzenia, świadectwa pracy;
 3. W zakresie ksiąg rachunkowych :

  1. konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
  2. zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
  3. ewidencję dla celów podatku VAT,
  4. ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
  5. sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT, CIT),
  6. prowadzenie rozrachunków,
  7. sporządzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat.
 4. Rozliczanie roczne dochodów PIT osób fizycznych (nieprowadzących pozarolniczej działalności gosp.) :

  1. dochody krajowe (PIT 36, 37),
  2. w przypadku polskiej rezydencji podatkowej :

  3. łączone dochody krajowe i z pracy zagranicą (PIT 36/ZG),
  4. dochody tylko z pracy zagranicą z takich krajów jak. np. Belgia, Holandia, Luksemburg, Rosja, USA, Australia (PIT 36/ZG).

  Chcesz zmienić biuro księgowe bo nie spełnia Twoich oczekiwań,
  mało identyfikuje się z Twoją firmą, rozlicza tylko z "automatu" bez analizy
  obciążeń podatkowych przedsiębiorcy
  ? To nic prostszego wystarczy że:

  1. Wypowiesz umowę z dotychczasowym biurem rachunkowym i podpiszesz ją z P.U. Emaxprofit.

  2. Zmienisz w internetowej ewidencji CEIDG pozycje: 20, 21 odnośnie danych biura i adresu przechowywanej dokumentacji
  księgowej a następnie w ciągu 7 dni potwierdzisz w odpowiednim urzędzie miasta lub gm. a w przypadku osoby prawnej wypełnisz
  NIP-8 i druk ZUS ZPA.

  3. Podpiszesz druki odwołania (OPL-1) i udzielenia nowego pełnomocnictwa UPL-1 składane w Urzędzie Skarbowym.

  4. Przekażesz dokumentację rachunkowo - księgowo - kadrową przedsiębiorcy, włącznie z tą sporządzoną w Twoim imieniu
  przez poprzednie biuro rachunkowe.

  I masz atrakcyjne warunki finansowe współpracy.