świadectwa-energetyczne  

audyty-energetyczne slupskP.U. Emaxprofit oferuje także

- Audyty energetyczne    podatkowe-kobylnica

Opracowania dla celów optymalnej termomodernizacji budynku

wymagane przy ubieganiu się inwestora o dofinansowanie ze środków publicznych;


- Pomoc przy sporządzaniu wniosków w ramach programu "Czyste powietrze"

(Program dedykowany jest właścicielom budynków jednorodzinnych na dofinansowanie inwestycji termo modernizacyjnych w latach 2019-2029)

  • W wariancie z wykonanym audytem energetycznym zgodnym z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego... .
  • Albo w wariancie tylko z uproszczoną analizą energetyczną.

Warunki finansowania oraz preferowane usprawnienia modernizacyjne zawarte w programie znajdziesz tutaj...


- Usługi - audyty termowizyjne

  • Wykonywanie zdjęć kamerą termowizyjną budynków ogrzewanych w celu sprawdzenia poprawności wykonania izolacji termicznej oraz lokalizacji miejsc o nadmiernym ubytku ciepła.
  • Sporządzanie raportów termograficznych z dokładną analizą uzyskanych zdjęć termicznych. Badanie termowizyjne szczególnie zalecane przed odbiorem prac modernizacyjnych i wykończeniowych.

- Doradztwo energetyczne

na etapie wyboru projektu architektonicznego i budowy budynku w zakresie optymalizacji zużycia energii;


- Świadectwa energetyczne budynków    podatkowe-kobylnica

poparte ekspertyzą termowizyjną, potrzebne

przy oddawaniu do użytkowania, sprzedaży i wynajmie

budynków oraz lokali.

Choć system ocen (świadectw) energetycznych obiektów działa u nas już ponad 10 lat, to świadomość społeczna w tym zakresie jest bardzo niska. Taki stan rzeczy wynika z błdnych przepisów prawa i braku jakiejkolwiek kampanii informacyjnej Państwa.

Mianowicie, zasadę certyfikacji budynków można porównać do określania klas sprzętu AGD. Jest to analogia do dobrze funkcjonującego od lat i sprawdzonego systemu poprawy efektywności wszelkich urządzeń powszechnego użytku zasilanych prądem elektrycznym. W uproszczeniu certyfikaty (świadectwa energetyczne) wystawiane przez uprawnionego specjalistę, określają roczne zapotrzebowanie budynku na energię do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, oświetlenia i chłodzenia. Im to zapotrzebowanie w stosunku do wartości wymaganej jest mniejsze, tym standard, klasa energetyczna jest lepsza - najlepsza dla budynków pasywnych . Świadectwo energetyczne jednocześnie przedstawia uzasadnione ekonomicznie usprawnienia zmniejszające wielkość strat ciepła oraz wskazuje zastosowanie w budynku bardziej efektywnych źródeł energii w tym OZE (odnawialnych źródeł energii).

Kupując tylko na kilka lat chlodziarkę "lodówkę, zużywającą co najmniej 100 razy mniej energii niż mieszkanie na ogrzewanie, to oczywiście zwracamy uwagę na jej klasę energetyczną.

Warto o tym pamiętać przed zakupem lub najmem nieruchomości i żądać od zbywcy określenia jakości energetycznej budynku w postaci wykonanego świadectwa energetycznego. Świadectwa charakterystyki energetycznej są sporządzane przede wszystkim w interesie nabywców i najemców nieruchomości.

Niewątpliwie dobrze jest wcześniej wiedzieć jakie będą przyszłe koszty eksploatacji obiektu zwłaszcza, że w perspektywie 5 lat czekają nas bardzo duże podwyżki cen energii elektrycznej i surowców energetycznych. Nierzadko się zdarza, że nawet budynki o orientacyjnie podobnym standardzie różnią się nawet o kilka tysięcy zł. w rocznych kosztach ogrzewania.

Taki system obiektywnych ocen budownictwa działa już od dawna w wielu krajach UE przynosząc wymierne efekty ekonomiczne. Np. u naszych zachodnich sąsiadów łatwiej zbyć nieruchomość energooszczędną legitymującą się dobrym świadectwem niż budynki energochłonne oraz te bez certyfikatu. Wymóg ustalenia klasy energetycznej nieruchomości stwarza zatem pewien mechanizm preferujący w obrocie rynkowym bardziej energooszczędne budownictwo (analogicznie jak ze sprzętem AGD). Właściciele droższych w eksploatacji budynków powinni być motywowani, przy czynnym wsparciu państwa do termomodernizacji w ogólnie dobrze pojętym interesie. Obywatel, może wówczas świadomie podejmować ważne decyzje majątkowe z korzyścią dla siebie, a Państwo zaoszczędzi w budżecie większe pieniądze, co wynika ze zwiększonych wpływów podatkowych, oraz z ulg w płatnościach za mniejszą emisję gazów cieplarnianych.

Niestety, ze szkodą dla ogółu obywateli ten system oszczędzania energii w naszym kraju, bardzo źle funkcjonował. Wynika to z wadliwego prawa w tym zakresie oraz z niezrozumienia problemu przez rządzących. Wprawdzie od 28.04.2023 obowiązuje już nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków wprowadzająca obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego budynków nowo wznoszonych jak i sprzedawanych czy wynajmowanych, ale w dalszym ciągu nie jest to akt prawny pozbawiony istotnych wad.